INFORMACJE ORGANIZACYJNE

 
Konferencja jest planowana w formie hybrydowej (online oraz tradycyjnej).

Studio konferencyjne dla uczestników stacjonarnych: Hotel Polonia Palace Warszawa
Transmisja online: www.warsztatyptw.pl
 

LOGOWANIE

Do osób zarejestrowanych do udziału online w dn. 17.03.2023 zostaną rozesłane powiadomienia systemowe z indywidualnymi danymi do logowania. 
 

NAGRANIA WYKŁADÓW

Nagrania z konferencji będą dostępne na stronie internetowej (www.warsztatyptw.pl) po ok tygodniu od zakończenia Warszatiow i będą dostępne przez kolejne 2 tygodnie po wydarzeniu. O udostępnieniu materiałów poinformujemy uczestników mailowo. Dostęp do materiałów będzie możliwy po zalogowaniu dla zarejestrowanych uczestników. 
 

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI W FORMACIE ONLINE

 • Członkowie PTW: bezpłatnie
 • Lekarze, pielęgniarki, diagności, farmaceuci, inne zawody medyczne: 100 zł
 • Studenci kierunków medycznych: 50 zł
 

KOSZT UDZIAŁU W KONFERENCJI W HOTELU POLONIA PALACE W WARSZAWIE

 • Członkowie PTW: 100 zł
 • Lekarze, pielęgniarki, diagności, farmaceuci, inne zawody medyczne: 250 zł
 • Studenci kierunków medycznych: 100 zł

W CENIE:

 • Uczestnictwo we wszystkich wykładach,
 • Przerwy kawowe,
 • Materiały zjazdowe,
 • Dostęp do transmisji online,
 • Dostęp do nagrań z konferencji przez 2 tygodnie po wydarzeniu

CERTYFIKATY

Za udział w konferencji będą przyznawane CERTYFIKATY - certyfikaty będą wysyłane elektronicznie po konferencji.